Eskild Hansen

Velkommen til min hjemmeside, hvor du kan læse lidt om, hvem jeg er og hvad jeg tilbyder. Jeg arbejder for at gøre Danmark til et bedre erhvervsland. Typisk ved at skabe indsigt i og forbindelse til det private erhvervsliv. Jeg er særligt optaget af, hvordan man lokalt kan tage kontrol og arbejde med vækst og bæredygtighed. Dét der sker, når private og offentlige ledere tager et personligt ansvar og får ting til at ske.

Jeg startede EHSB i 2001 og har siden løst 200+ konsulentopgaver for 50+ kunder. Jeg har særlig ekspertise og erfaring inden for: Virksomheders vækst og innovation, lokal og regional erhvervsudvikling, turisme, destinations-, kultur- og stedsudvikling samt offentligt-privat samspil. Jeg laver kvantitative og kvalitative analyser, midtvejs- og slutevalueringer, udviklings- og masterplaner samt politisk-strategiske oplæg, dokumentation af møder, research på god praksis i ind- og udland, udarbejder ansøgninger, designer processer, projekter og budgetter.

Jeg skriver også fagbøger med afsæt i mit konsulent-arbejde: ●”Et land med kant – Brikker til en udvej for dansk turisme”,  2012 Skriveforlaget ●”Lokal ledelse – lokal vækst – Når steder og mennesker skaber forandring”, Gyldendal, 2018, sammen med Bjarne E. Jensen ●”Stedsfællesskab – nøglen til vækst og stolthed i Kystdanmark", Eskild Hansen Forlag, oktober 2021, sammen med Hans-Jørgen Olsen.