2021, Bitten & Mads Clausen Fond

Bidrager med afsæt i tidligere opgaveløsning omkring masterplan for turisme og business destination til overvejser om fremtidig indsats.

Kategori: Erhvervsudvikling