Eskild Hansen

Velkommen til min hjemmeside, hvor du kan se hvad jeg tilbyder, og hvem jeg er.

Jeg arbejder for at gøre Danmark til et bedre erhvervsland, typisk ved at give offentlige beslutningstagere indsigt i og forbindelse til det private erhvervsliv.

Der ér ofte en kløft mellem den offentlige verden og erhvervslivet, som skal overkommes, hvis vi skal lykkes med forandring og nytænkning. Her kan jeg bidrage til at skabe relationer og åbne op for offentligt-privat samspil. 

Jeg tror på værdien i at samtale i dybden, tænke efter og finde de egentlige potentialer. Dét er bedre end at kopiere, hvad andre gør eller synes er rigtigt. Substans og realisme nøgleord for mig.

Min hovedinteresse er de mange små og mellemstore virksomheder, som findes i alle egne af landet og i alle brancher. Jeg har særlig ekspertise i virksomheders vækst og innovation, i lokal og regional erhvervsudvikling samt i destinations- og stedsudvikling.

Min baggrund er helt konventionel: Opvækst i fri- og højskolemiljø i Ollerup på Sydfyn og student fra gymnasiet i Svendborg (1985). Forvaltningsuddannelse i økonomi fra RUC med speciale i vækstbarrierer i små- og mellemstore virksomheder (1993). Studenterjob og fuldmægtig i Industri- og Handelsstyrelsen samt i Industri- og Samordningsministeriet (1992-1996). Direktionssekretær og Udviklingsdirektør i Wonderful Copenhagen (1996-2001).

Min konsulentkarriere (2001-nu) er måske mere ukonventionel: At være selvstændig konsulent er min livsform, der integrerer familieliv, personlig frihed og dybt engagement i krævende udviklingsprojekter sammen med ambitiøse, kompetente og inspirerende kunder fra hele Danmark.

Jeg har ingen ansatte, men arbejder tit sammen med andre konsulenter og eksperter. Siden 2002 har lic.merc. Klaus Møller Hansen været min faste støtte ift. metode og faglig kvalitet. Klaus har kæmpe faglig erfaring og ekspertise fra en karriere som forsker på Handelshøjskolen, hvor han bl.a. stod for det danske Porter-studie, konsulent og forretningsudvikler.