2020, Lokale turismemæssige potentialer ved en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, Vejdirektoratet og Trafikverket i Sverige

For Vejdirektoratet og Trafikverket udarbejdede jeg sammen med Center for Regional- og Turismeforskning en analyse af, hvordan en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg vil påvirke turismen i de to byer med oplande i Nordsjælland og Nordøstskåne. Analysen viste, at der sandsynligvis vil være et vækstspring. Den bagvedliggende analyse er erhvervslivets forventninger til en fast forbindelse viste endvidere, at der er større tiltro til en fast forbindelse blandt svenske virksomhedsledere end blandt danske ledere.

Kategori: Erhvervsanalyse