2021, Indspil til national turismestrategi, Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark

Bistod formand og sekkretariat med at udarbejde indspil til Erhvertvsministeriets arbejde med en ny national turismestrategi.

Kategori: Erhvervspolitik