2013, En indgang til erhverv (Høje-Taastrup Kommune)
Bistod kommunaldirektør, centerchefer, kommunikationschef og udviklingschef med at udvikle projektmandat for nyt koncept for kommunal erhvervsservice.

Kategori: Erhvervsudvikling