2013, Erhvervsturismeanalyse i Syddanmark (Inspiring Denmark)
Bistod ledelsen af Inspiring Denmark med at designe og gennemføre analyse af erhvervsturismen i Region Syddanmark. Opgaveløsningen byggede på en kunde- og partneranalyse (kvantitativ og kvalitativ). Gav på baggrund af analysen en række anbefalinger til videreførelsen af indsatser inden for erhvervsturisme i Syddanmark. Udarbejdet i samarbejde med Stendrup og Partners samt concept+competence.

Kategori: Erhvervsanalyse