2012, Gode eksempler fra udlandet på vækst i turisme og oplevelsesøkonomi (Erhvervs- og Vækstministeriet)
Udarbejdede sammen med Copenhagen Economics en analyse af policy i sammenlignelige lande, som har potentiale til at skabe ny vækst, som har skala og kan skabe sammenhæng, og som har relevans for udfordringerne i dansk turisme. Forestod analyser af kystturismen på Sild i Vadehavet og af mødeturismen i Wien. Analysen dannede grundlag for arbejdet i Vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi samt efterfølgende regeringens Vækstplan for dansk turisme.

Kategori: Erhvervspolitik