2012, Ø-turisme (Sammenslutningen af danske småøer)
Bistod sammen med Center for Regional og Turismeforskning Sammenslutningen af danske småøer med at tilrettelægge dataindsamling, analysere udviklingspotentialer og anbefale fremtidige indsatser. Analyse og anbefalinger blev udviklet i tæt dialog med styregruppen.

Kategori: Erhvervsudvikling