2011, Forretningsudvikling af kulturejendomme (Slots- og Ejendomsstyrelsen)
Gennemførte for styrelsens vicedirektør, slotsforvaltningen på Kronborg og ledelsen af andre kulturejendomme et udviklingsarbejde om forretningsudvikling af formidlings- og arrangementsfunktion ved kulturejendomme i samspil med eksterne partnere. Baseret på erfaringer og praksis i både ind- og udland. Udført i samarbejde med VisionTurn.

Kategori: Erhvervsudvikling