2009, CAT Invest Zealand – regional fond med risikovillig kapital (CAT Innovation A/S)
Udarbejdede i tæt dialog med CAT-teamet en detaljeret projektbeskrivelse om etablering af en regional kapitalfond med 100 mio. kr. til finansiering af vækstinvesteringer i nye og mindre virksomheder primært inden for de traditionelle erhverv i Region Sjælland. Grundlaget var dels CAT’s forhåndsviden og erfaringer, dels en række analyser af vækstpotentialer og kapitalbehov i regionen. Fonden er siden etableret.

Kategori: Erhvervsudvikling