2009, Strategi 2017: Aarhus som værtsby for gæster (VisitAarhus)
Udarbejdede i tæt samspil med den nye direktør, bestyrelsesmedlemmer samt en særlig strategigruppe en strategisk situationsanalyse vedrørende turismen i Aarhus. Udviklede og præsenterede endvidere en ny strategisk retning for turismen i Aarhus med professionel viden og talent som den vigtigste attraktion. Strategien blev siden besluttet og er under implementering.

Kategori: Erhvervspolitik