2008, Eventstrategi for Region Hovedstaden (Wonderful Copenhagen)
Bistod Wonderful Copenhagens team og en følgegruppe med deltagelse af regionen, kommuner og andre ressourcepersoner med at formulere en eventstrategi for Region Hovedstaden. Bidraget omfattede analyse, ideudvikling, konceptualisering og skriftlig fremstilling. Strategien blev siden støttet med 60 mio. kr. af Vækstforum Hovedstaden.

Kategori: Erhvervsudvikling