2007, Midtvejsevaluering af Vækst i Aarhus IV (Aarhus Kommune)
Gennemførte midtvejsevaluering af udvalgte initiativer og bistod i udarbejdelse af redegørelseslignende publikation om status og målsætninger for erhvervspolitikken i Aarhus Kommune. Opgaveløsningen indebar bl.a. facilitering af fire dialogmøder med deltagelse af en bred kreds af eksterne aktører og interessenter. Sammenfattede som led i opgaveløsningen de kritiske elementer i erhvervsafdelingens erhvervspolitiske praksis i en særlig ”Århus-model”, som siden har indgået som et fast element i kommunens præsentation af sin erhvervspolitiske profil. Gav som afslutning på forløbet på et afdelingsseminar sparring og anbefalinger til erhvervsafdelingen om afdelingens muligheder for endnu bedre end hidtil at udfylde intentionerne og værditilbuddene i ”Aarhus-modellen”.

Kategori: Erhvervsudvikling