2007, 2006, Helårskystturisme – Afgrænsning, erfaringer og muligheder (VisitDenmark)
Gennemførte i tæt samarbejde med VDK-teamet et analysearbejde om helårsturismedestinationer i Danmark og andre Nordeuropæiske lande. I arbejdet blev struktur- og markedsgrundlaget for helårsturisme dokumenteret gennem en række case-studier. Endvidere blev der udviklet en analyse- og udviklingsramme for det videre arbejde med den nationale strategi for helårsturisme (besluttet af regeringen i starten af 2006). Bistod efterfølgende med udvikling og implementering af en indsats vedrørende etablering af såkaldte super-helårsturisme-destinationer bl.a. i form af projektplan, udarbejdelse af udkast til hverve- og invitationsbreve til nøgleinteressenter, planlægning af lanceringskonferencer, udvikling af projektudviklingsmateriale til de kommende helårsturismedestinationer m.v.

Kategori: Erhvervsudvikling