2012-2011, Autentisk og kompetent - erhvervspolitik for Odsherred (Odsherred Kommune)
Bistod direktion og økonomiudvalg med for første gang at udvikle og formulere erhvervspolitik. Politikformuleringen var forankret i en arbejdsgruppe med kommunaldirektør, erhvervschef og turistchef. I processen blev erhvervsråd og turistråd involveret via dialogmøder. Byrådet vedtog enstemmigt den nye erhvervspolitik. Bistod efterfølgende kommunaldirektøren og en kreds af direktører og fagchefer i kommunen med at formulere grundlag for en styrket kommunal erhvervsservice. Bistod også kommunaldirektøren med at formulere grundlag for etablering af Udvikling Odsherred, der på tværs af indsatsområder skal forankre arbejde med videreudvikling og udmøntning af erhvervspolitikken. Tidligere minister og formand for folketinget Thor Pedersen blev formand for Udviklings Odsherred.

Kategori: Erhvervspolitik