2011, Turismestrategi for Trekantområdet (Trekantområdet DANMARK)
Bistod direktør og udviklingskonsulent i Trekantområdet med afdækning af turismemæssige styrker, svagheder og potentialer bl.a. i samarbejde med analysechef og udviklingskonsulent fra Syddansk Turisme. Endvidere opsamling på erfaringer med allerede igangsatte initiativer bl.a. i dialog med områdets turistchefer. Samt udvikling af model for og hovedinitiativer i ny turismestrategi for området med fokus på aktivering af små-skala kulturelle og naturmæssige oplevelser ind i stor-skala møde- og ferie-produkter.

Kategori: Erhvervspolitik