2012, Turismepolitik (Helsingør Kommune)
Bistod centerchef og udviklingskonsulent med at udarbejde grundlag for revision af turismepolitik; fakta grundlag, potentialer og mål, evaluering af hidtidig indsats, evaluering af rollefordelig mellem aktører m.v. Gennemførte interviews med udvalgte nøgleinteressenter og dialogmøde med et bredt udsnit af interessenter.

Kategori: Erhvervspolitik