2010, Interessentanalyse og regional turismestrategi (Region Sjælland)
Gennemførte for Vækstforums sekretariat en interessentanalyse på turismeområdet, som afdækkede interessenternes ønsker og forventninger til en regional udviklingsindsats og -organisation. Forelagde analysens resultater for Vækstforum. Bistod efterfølgende regionens koncerndirektør og en udvalgt kommunaldirektør med at udarbejde forslag til en ny regional turismestrategi her under pejlemærker, indsatsområder/indsatser, effektmål og aktivitetsmål. Faciliterede workshop, hvor interessenter blev hørt om processens resultater m.v. Strategien blev efterfølgende vedtaget i Vækstforum Sjælland.

Kategori: Erhvervspolitik