2010-2009, Vækstanalyse og turismestrategi for Midtjylland (Region Midtjylland)
Gennemførte i samarbejde med Teknologis Institut en omfattende vækstanalyse af turismen i Region Midtjylland omfattende a) en situationsanalyse af regionens turismemæssige værdikæder (centrale trends og udfordringer samt de vigtigste segmenter), b) en fremadrettet analyse af regionens strategiske vækstpotentialer (potentialer i attraktionsudvikling i alliancer med andre regionale spidskompetencer, potentialer i bedre regionale rammebetingelser og potentialer i bedre organisering af turismefremme), samt c) en platform for den fremtidige strategi (inspiration fra andre regioner i ind- og udland, opsamling på erfaringer med allerede igangsatte initiativer samt formulering af forslag til nye regionale vinderstrategier). Opgaveløsningen byggede på omfattende dataindsamling, interviews med en bred vifte af ressourcepersoner og dialog med toneangivende beslutningstagere. Rådgav efterfølgende ledende medarbejdere i regionen og i Midtjysk Turisme om udvikling af ny regional turismestrategi. Deltog i den forbindelse i seminarer med aktører, udarbejdelse af oplæg, præsentation for Vækstforum m.v.

Kategori: Erhvervspolitik