2010, Samarbejdspotentialer blandt museer og oplevelsesattraktioner i Nordsjælland (Gribskov, Hillerød og Helsingør Kommune)
Gennemførte dybtgående, kvalitativ aktøranalyse og parallel dialogproces blandt 11 museer og oplevelsesattraktioner i Nordsjælland mhp. at afdække potentialerne i et tværgående forpligtende samarbejde med særligt fokus på en bedre udnyttelse af ressourcer. Gennemført i samarbejde med VisionTurn. Efterfølgende er der taget flere initiativer til tættere samarbejde bl.a. er der igangsat en proces vedrørende sammenlægning af de nordsjællandske kulturhistoriske museer.

Kategori: Erhvervsanalyse