2019, Kortlægning af studenter-iværksætter aktiviteter, Zealand Erhvervsakademi

Som led i et regionalt projekt forankret ved Zealand Erhvervsakademi kortlagde vi studenter-iværksætter aktiviteter ved otte forskellige institutioner i Region Sjælland. Kortlægningen blev drøftet på et seminar for de deltagende institutioner og der blev blandt identificeret en række muligheder for styrket samarbejde om udvikling og markedsføring.

Kategori: Erhvervsudvikling