Temadag om turismen på småøerne, Landdistrikternes Fællesråd, 2019

Sammen med sekretariatet i Landdistrikternes Fællesråd hjalp jeg med at forberede og gennemføre en åben temadag om turisme på småøerne. Leverancen omfattede også et dækkende fakta-materiale om turismen på øerne. På dagen formulerede deltagerne en række ønsker til fremtidens turismeudvikling.

Kategori: Erhvervspolitik