2018, Ny turismestrategi for Helsingør Kommune

Udarbejdede i tæt samarbejde med centerchef, chef for kultur og turisme samt turismekonsulent oplæg til en ny strategisk retning for arbejdet med kultur og turisme i Helsingør Kommune. Oplægget var input til en drøftelse med en kreds af de mest betydningsfulde lokale aktører.

Kategori: Erhvervspolitik