2017, Innovationsprojektet TOURISMX (Dansk Kyst- og Naturturisme)

Bistod udviklingskonsulenter samt strategi- og udviklingschef med at udvikle og formulere en ansøgning til Erhvervsstyrelsen om at styrke innovation i små og mellemstore virksomheder i turismen gennem samspil med de stærkeste turismeforskningsmiljøer og innovative virksomheder i og omkring turismen. Projektet blev i maj 2017 tildelt en statslig medfinansiering på 10 mio. kr., som matches med regionale midler samt erhvervsmedfinansiering.

Kategori: Erhvervsudvikling