2017, Kortlægning og analyse af turismen på Vestkysten (COWI)

Medvirkede i den sidste fase af projektet med analyse og sammenfatning af resultaterne af den hidtil mest omfattende undersøgelse af turismen langs Vestkysten.

Kategori: Erhvervsanalyse