2016-15, International strategi og industri accelerator (Trekant-området Danmark)

Policy-seminarer for hhv. bred kreds af internationaliseringsaktører (facilitator af seminar) og for Advisory Board  Produktion (oplæg) som led i Trekantomrpdet Danmarks arbejde med at udvikle ny strategi.

Kategori: Erhvervspolitik