2014, Syddansk Turismeudvikling; erfaringer, udfordringsbilledet og fremadrettede potentialer (Region Syddanmark)

Tværgående analyse af evalueringer, undersøgelser m.v. om turismen i Syddanmark igennem de senere år, tilrettelæggelse og facilitering af ekspertworkshop om turismeudviklingen i og omkring Syddanmark, samt sammenfatning af arbejdets resultater. Udarbejdet i tæt samarbejde med Region Syddanmark.

Kategori: Erhvervspolitik