2014, Evaluering af Business Center Bornholm (Bornholms Vækstforum)
Evaluerede den hidtidige indsats omkring erhvervsservice, klyngeudvikling, branding og bosætning i erhvervsudviklingsorganisationen BCB. Konkluderede bl.a., at Bornholm er ”lille nok” til at operere en agil og ubureaukratisk erhvervsudviklingsindsats.

Kategori: Erhvervsudvikling