2013, Rethink Kulturturisme 2013-2014 (Midtjysk Turisme og 2017 Aarhus Europæisk Kulturhovedstad)
Bistod udviklingschef/udviklingsgruppe med at udvikle grundlaget for en større indsats for videns- og kompetenceudvikling af kulturaktører og turismevirksomheder forud for Aarhus 2017.

Kategori: Erhvervsudvikling