2013, Forarbejde til ny strategi (Wonderful Copenhagen)
Bistod adm. direktør og udviklingsdirektør med gennemførelse af to dialogmøder med eksterne interessenter; faciliterede debat og dialog med i alt 30 topledere.

Kategori: Erhvervsudvikling