Jeg er dygtig til at ”sætte tal på tingene”, både når der skal gøres status og stilles  diagnose, og når der skal identificeres potentialer og sættes kurs fremadrettet.

Syv cases om at navigere strategisk ved at sætte tal på nuværende position og på  fremtidig kurs:

Resultatmål for erhvervs- og vækstpolitik i Assens Kommune, 2017: Opstillede i et strategitræ mål for indsatsområder og aktiviteter, der vil fremme realiseringen af et overordnet mål om 300 nye jobs i den private sektor i Assens Kommune inden 2020.

Resultatmål for Business Center Bornholm, 2016: Anbefalede i en tidligere evaluering af Business Center Bornholm i 2014, at der blev etableret en Klub 100 af kerne-brugere af Business Center Bornholm. I et revideret resultatmål-system fra 2016 blev Klub 100-tanken gjort til et bærende element.

Resultat- og effektmål for erhvervsindsatsen i Hillerød Kommune, 2016: Kvalitetssikrede Hillerød Kommunes mål- og resultatstyring på erhvervsområdet i forbindelse med temadrøftelse i Økonomiudvalget og indgåelse af ny resultatkontrakt for erhvervsserviceenheden C4.

Oplevelsesprofiler for særlige feriesteder og stærke destinationer, 2016: Aktiverede data fra flere års gæsteanalyser til en ny måling af de overordnede oplevelsesprofiler for en gruppe af særlige feriesteder over hele landet.

Effektmåling af erhvervsservice i Køge Kommune, 2015: Afprøvede med blandede resultater (grundet data-problemer) en ny analyse i Danmarks Statistik til registerbaseret effektmåling af den lokale erhvervsservice. Resultaterne pegede i den rigtige retning, men datagrundlaget gav ikke tilfredsstilende signifikans; der skal betjenes mange kunder over lang tid, før effekten kan måles.

Strategi for VisitNordsjælland, 2015: Opstillede resultat- og effektmål for ny tværkommunal turismestrategi.

Potentialeplan for Blåvand og Henne Strand, 2014: Opstillede en fremadrettet kalkulation af de samfundsøkonomiske potentialer ved en ny udviklingsplan for feriestederne i Blåvand og Henne Strand. Blandt et større antal potentialeplaner for kystferiebyer og særlige feriesteder er dette det eneste eksempel på en samfundsøkonomisk potentiale-kalkulation.