2012, Oplevelsesværkstedet – et nordjysk program for oplevel-sesbaseret vækst (VisitNordjylland)
Bistod direktør for VisitNordjylland og sekretariatschef i Aalborg Kommune med at formulere programforslag til forelæggelse for Vækstforum Nordjylland. Programmet skal arbejde på tværs af hidtil adskilte sektorer; stedbundne oplevelser h.u. turisme, kreative erhverv og traditionelle erhverv.

Kategori: Erhvervsudvikling