2012, Forundersøgelse om etablering af Bioarium (Viborg Inno-vations Fond og Aarhus Universitet Foulum)
Bistod en arbejdsgruppe med repræsentanter for Aarhus Universitet, Agro Business Park, Kvægbrugets Forsøgscenter og Viborg Innovation Fond med at udvikle og kvalificere en ide om et styrket formidlings- og brobygningskoncept for forskningscenter Foulum. Udført i samarbejde med VisionTurn.

Kategori: Erhvervsudvikling