2012, Arbejdsgrundlag for VisitVestsjælland (Kalundborg og Slagelse Kommune)

Bistod arbejdsgruppe af chef- og udviklingskonsulenter samt turistchefer fra de to kommuner med analyse, dialog og rådgivning om etablering af tværkommunalt turismesamarbejde. Forestod skriftlig sammenfatning og præsentation af udviklingsarbejdets resultater. Og præsenterede dele af resultaterne på et afsluttende seminar med deltagelse af erhvervsledere, politikere og embedsmænd.

Kategori: Erhvervsudvikling