2012, Strategi (Center for Regional og turismeforskning)
Bistod centerets direktør med i dialog med centerets mellemledere at udvikle og præsentere forslag til ny strategi for centeret. Forelagde resultaterne af arbejdet for bestyrelsen.

Kategori: Erhvervsudvikling