2011, 2012, Forundersøgelse, projektudvikling og sparring (Videncenter for Kysturisme)
Udarbejdede sammen med Teknologisk Institut for Erhvervs- og Vækstministeriet en foranalyse vedr. etablering af et Videncenter for Kystturisme. Interviewede bl.a. ca. 40 hovedinteressenter. Præsenterede foranalysen på det første møde i bestyrelsen. Bistod formanden med i samarbejde med regionerne at udarbejde ansøgning om Oplevelsesbaseret Kystturisme, som efterfølgende blev bevilget 22,5 mio. kr. i medfinansiering fra EU og staten. Bistod direktør/team i Videncenter for Kystturisme med at udmønte centerets etablering m.v.

Kategori: Erhvervsudvikling