2008, Rammer for innovativ IKT-anvendelse - erfaringer fra den Regionale IKT-satsning (Forsknings- og Innovationsstyrelsen)
Gennemførte en bred afdækning af erfaringerne med de fire regionale IKT- kompetencecentre og den regionale IKT-korridor og sammenfattede resultaterne i en detaljeret SWOT-analyse af den samlede regionale IKT-satsning. Formulerede på grundlag af forskningsbaseret viden en række parametre, som sammenfattede små og mellemstore virksomheders nye vilkår for IKT-innovation. På den baggrund blev der udviklet en vifte af anbefalinger til regeringens virksomhedsrettede innovationsstrategi. Gennemført i samarbejde med Bahner.dk og professor Mogens Kühn Pedersen, CBS.

Kategori: Erhvervsudvikling