2008, Sjællandsturismen i udvikling (kommunerne i Region Sjælland)
Gennemførte via spørgeskema og interviews en detaljeret kortlægning af aktører, aktiviteter, kompetencer, ressourcer og resultater i det samlede regionale turismesystem. Udviklede efter dialog med turistchefer, regionalt turismeselskab og kommunale topledelser anbefalinger vedrørende kommunernes fremtidige rolle i arbejdet med at udvikle turisme og oplevelsesøkonomi.

Kategori: Erhvervsudvikling