2008, 2007, Helårsturisme på vej (Odsherred Turistbureau)
Bistod i en 2-årig periode turistchef og projektleder med baggrundsanalyse, ideudvikling, processtøtte, design og formulering af en ny langsigtet udviklingsplan for turismen i Odsherred. Projektet var ét af syv helårsturismeprojekter iværksat af VisitDenmark som led i et nationalt vækstinitiativ. Projektet blev efter afslutningen af VistDenmark bedømt som det mest vellykkede af de igangsatte helårsturismeprojekter og projektets konsulentanvendelse blev fremhævet som forbilledlig. Byrådet vedtog udviklingsplanen enstemmigt.

Kategori: Erhvervsudvikling