2008, Turismeudvikling – København Syd (København Syd, leverandør til Cowi)
Der blev gennemført en bred afdækning af turismen i kommunesamarbejdet København Syd. På den baggrund blev der foretaget en vurdering af områdets vækstpotentialer og udarbejdet et sæt af strategiske anbefalinger vedrørende realiseringen af de identificerede potentialer. Ydede særligt bidrag med en række virksomhedsinterviews, i den tværgående analyse og strategiudvikling og deltog i møder med en bredt sammensat følgegruppe.

Kategori: Erhvervsudvikling