2008-2007, Ressourceafdækning og strategiudvikling for turis-mearbejdet i Kalundborg (Kalundborg Turistråd)
Gennemførte i tæt samarbejde med ny turistchef en detaljeret afdækning af områdets turismemæssige ressourcer og attraktionsfaktorer. Afdækningen omfattede bl.a. en interviewrunde blandt et udsnit af områdets turismevirksomheder. I et par af virksomhederne gennemførte vi efterfølgende en egentlig strategisk sparring. På baggrund af afdækningen udarbejdede vi en ny, langsigtet turismestrategi for Kalundborg. Strategien har siden dannet grundlag for en markant opgradering af turismearbejdet i Kalundborg.

Kategori: Erhvervsudvikling