2007-2006, Etablering af en dansk JEREMIE-fond (Erhvervs- og Byggestyrelsen)
Medvirkede i et arbejde, som skulle undersøge mulighederne for etableringen af en ny investeringsfond medfinansieret af strukturfondsmidler fra EU. Teamet bestod foruden ledere og medarbejdere fra Erhvervs- og Byggestyrelsen også af ledere og medarbejdere i Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Vækstfonden. Medarbejdere fra Den Europæiske Investeringsfond var også meget aktive i projektet. Bidrog især med projektledelse, samt en række notater om projektet; både interne notater til drøftelse i teamet m.v. og eksterne notater bl.a. til drøftelse med regionerne.

Kategori: Erhvervsudvikling