2007, Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelses-økonomien (Økonomi- og Erhvervsministeriet)
Som led i Globaliseringspakken blev der i slutningen af 2006 reserveret en pulje på 70 mio. kr. til styrkelse af det erhvervsmæssige potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien. Medvirkede i samarbejde med et team af ledere og medarbejdere fra Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Erhvervs- og Boligstyrelsen i udarbejdelse af oplæg til udmøntning af puljen. Fra starten omfattede opgaven både analyse- og politikudvikling. Hovedvægten i arbejdet kom dog hurtigt til at ligge på politikudvikling. Oplægget indgik i forhandlingsgrundlaget til forligspartierne.

Kategori: Erhvervsudvikling