2004, Evaluering af forskerpatentloven (Ministeriet for Viden-skab, Teknologi og Udvikling, leverandør til Inside Consulting)
Medvirkede i effektanalyse af regeringens politik for kommercialisering af offentlig forskning og i udarbejdelsen af anbefalinger til fremtidig politik samt forslag til forbedringer på institutionsniveau.

Kategori: Erhvervsudvikling