2003, Fremtidens mødekoncept (Wonderful Copenhagen, Danmarks Turistråd og 8 danske mødevirksomheder)
Medvirkede i afdækning af fremtidens efterspørgsel, udvikling af koncept for lærende møder samt afvikling af konference med 400 deltagere (Mødebazar). Projektet ledte til udvikling af en national strategi under navnet Meetovation.

Kategori: Erhvervsudvikling