2001, INDEX 2005; en megabegivenhed for global design i København (Wonderful Copenhagen)
Forestod sammen med Erhvervsministeriet og Johan Linneballe research, internationale interviews, workshop m.v. og fastlagde overordnede rammer for services og koncept. Danne grundlag for beslutning om igangsættelse. Konceptet er nu i drift.

Kategori: Erhvervsudvikling