2011, 2008, Fremtidens Erhvervsservice (KKR Sjælland)
Gennemførte i 2008 via spørgeskema og interviews en detaljeret kortlægning af aktører, aktiviteter, kompetencer, ressourcer og resultater i det sjællandske erhvervsservicesystem. Udviklede efter dialog med erhvervsserviceoperatører og kommunale topledelser en vifte af anbefalinger vedrørende kommunernes fremtidige rolle i regionens erhvervsservice. Anbefalingerne dannede siden grundlag for KKRs model for regionens erhvervsservice. Opgaven blev løst i samarbejde med Bahner.dk. Gennemførte i 2011 en opfølgende status på arbejdet med udvikling af lokal og specialiseret erhvervsservice i Region Sjælland, som bl.a. dannede grundlag for resultatkontrakt mellem KKR og Væksthus Sjælland.

Kategori: Erhvervspolitik