2004, Strategi og handlingsplan for eneretsområdet (Patent- og Varemærkestyrelsen)
Bistod direktør og planlægningschef med udviklingsarbejde.

Kategori: Erhvervspolitik