2011, Potentialer for vinproduktion (Region Sjælland)
Casebaseret afdækning af potentialer, barrierer, virksomhedsgrupper m.v. gennem dybdeinterviews med og besøg hos de 14 mest professionelle erhvervsavlere i Region Sjælland. Udarbejdede med afsæt i de 14 cases en tværgående analyse med centrale observationer og vurderinger.

Kategori: Erhvervsanalyse